Aktuality

Jak provést změny v zápisu do rejstříku.


Zákon č. 163/2020 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Týká se zejména změn u společenství vlastníků


Změna výše odměny notáři, která se týká i společenství:

jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku ............ 4000 Kč,

jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby ............ 10000 Kč,

jde-li o jiný notářský zápis o právním jednání ............ 3000 Kč.“.

 Platné od 1.1.2021