Dodávka tela a teplé vody

Je potřeba vědět, že při dodávce tepla jezpravidla společnou částí celý odobný systém včetně radiátorů v bytech. Toto se dovíte z Prohlášení vlastníka, nebo jiné případné dohodě, která je uložena na Katastru nemovitostí (není na webu), případně by ji měl mít u sebe statutární orgán. To platí do doby, než jste si vyměnili radiátory bez vědomí statutárního orgánu - na cožjste v tomto případě eměli právo. Pokud te to tato varianta, je topení vaše i s údržbou a opravami. Pak nelze požadovat po společenství, aby vám provedlo opravu nebo výměn ventilu k raiátoru nebo samotný raiátor.

Pravidla vytápění - kdy se začíná

Pravidla pro vytápění bytu

Co se týče dodávky teplé vody, je společenství povinno dodat teplou vodu k vodoměru nebo jinéímu měřidlu a tam jeho odpovědnost končí. Pokud voda má teplotu v místě připojení správnou, nelze se domáhat toho, že musíte vypustit značné množství vody studené, než začne téct teplá. Nikdo neví, jak máte provedenou izolaci trubek, aby nevychladly, pokud se voda nepouští. Je pravidlem, že od vodoměru rozvod po bytě je vlastníka. A na tomto stojí mnoho replamací, které jsou neoprávněné.

Dodávka teplé vody