Rozdělení nákladů na teplo a TV

V poslední době máme stále více dotazů od vlastníků některých společenství, jak se provádí Rozdělení nákladů na teplo pro vytápění  a teplou vodu.

Abychom si ulehčili práci a nemuseli věc vysvětlovat dokola, dáváme zde odkaz na příslušnou vyhlášku, která teno problém řeší. Přesto, kdybyste někdo potřeboval věc vysvětlit (ne každý to zná, kontaktujte nás.

§ 3 vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie - znění od 1. 1. 2016. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 15. 10. 2018]. 

Postupny ve zvláštních případech.