Společné části domu

U společných částí domu u společenství vlastníků se zpravidla nemají a dokonce nesmí ukládat jakékoliv věci bez vědomí statutárního orgánu. Určitě si položíte otázku proč?

Je to velmi jednoduché. Statutární orgán - výbor, případně předseda společenství odpvídají za bezpečnost ve společných částech domu, plnění povinností ve směru protipožární ochrany, ochrany zdraví a životů vlastníků co se týče provozu elektrických zařízení, počínaje světly, zásuvkami a podobně. Proto je nutné dbát ve společných částech pokynů statutárního orgánu související se společnými částmi. 

V uvedených místech nemá pávo mejitell bytu (vlastník) při pronajímání bytu schvalovat a povolovat ukládání jakýchkoliv věcí či materiálu. Vystavuje se tomu, že tyto věci či materiál budou vyvezeny bez jakéhokolov varování na skládaku tak, aby se naplnily podmínky bezpečnosti ve společných částech. Tyto "niance" by měly upravovat stanovy společenství, případně domovní řád. U domovního řádu jsou problémy s vymahatelností, proto je lepší mít záležitosti společných částí  ve stanovách. Kdysi jeden právník říkal u jistého společenství "vy máte těžké stanovy, s tím se velmi těžko pracuje". Ne, není to tak. Stanovy jsou ve prospěch vlastníků, pro ochranu statutárního orgánu a jsou zde stanovena jasná pravidla.

Proto platí - je nutné se zeptat, zda si mohu věci někam  uložit, než o ně přijít.....