Zápis do rejstříku

Co potřebujeme k zápisu do rejstříku u Krajského soudu?

Ověřené kopie
01. Doručení pozvánek (15 dní předem nebo takovou dobu předem,       kterou určují platné stanovy SVJ)
02. Presenční listina
03. Zápis z jednání a hlasování
04. Usnesení
05. Plné moci (za společné vlastníky nebo jiné zastupující)

Originály
06. Výmaz z rejstříku
07. Při změně stanov Stanovy - nové stanovy
08. Souhlas se zápisem do rejstříku - u všech volených
09. Prohlášení ve smyslu 1205 odst 2 ákona 89-2012

Technická specifikace dokumentů dodávaných k založení v souborech PDF zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL

Zadání změn údajů na server JUSTICE (pro zvětšní klikněte):

Vyplněný formulář si na závěr uložte avytiskněte!!  Přikládá se k odesílané dokumentaci ještě písemně. Také na něj nezapomeňte nalepit kolek v hodnotě, která je stanovena. V lednu 2017 je 2000 Kč.

Soudní úředník vám může pdepsat, že vám něco chybí, je potřeba doplnit a pod. Sledujte bedlivě poštu, protože na doložení máte zptavidla 10 dní od doručení. Pokud byste to "nestíhali" zavolejte na příslušný soud danému úředníkovi, situaci vysvětlete proč nemůžete danou dobu splnit a zpravidla se dohodnete na době delší. Je to proto, že když lhůtu nesplníte, celý proces se zastaví a jde od začátku. Jde jen a jen o vaše peníze. Při jednání nezappomeňte na slušnost, to se vždy vyplácí. Navíc od ledna 2017 platí, že za urážku úředníka můžete dostat pokutu 10 000 Kč, a že ji dostanete to si buďte jistí.

Stáhněte si

Výmaz, zápis

Souhlas se
zápisem

Prohlášení
Vzor word  Vzor word  Vzor word

Pokud provádíte volbu nového výboru celého (záleží na stanovách) posíláte VŽDY všechnu dokumentaci k zápisu do rejstříku.

Pokud měníte jen jednho nabo dva členy výboru, posílají se změny pouze za ně.

Dotazy POUZE písemně zde:

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a dvě 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).