Změna názvu společenství

Hodně se toho namluvilo ohledně změny názvu, který má být v souladu s ustanovením zákona 89/2012 Sb., kdy má obsahovat slovo "vlastníků".

Jedna dobrá zpráva - poslanecká sněmovna projednávala od 4.5.2016 novelu zákona ve sněmovním tisku č. 642, jehož obsahem je, že společenství vlastníků vzniklé do 31. 3.2013 nebudou muset měnit svůj název.

Přesné znění:

Článek II, odst 6:

"Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb."

Stav k 8.12.2016 - změny jsou v senátu. Jakmile bude stanoveno číslo předpisu, dodáme je v plném znění.


Doplněno 12.12.2016

Dne 14.12.2016 bude projednávána výše uedená změna v Senátním tisku č. 2 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony – ministr spravedlnosti Robert Pelikán


Návrh změny zákona 89/2012 Sb. byl dne 14.12.2016 přijat. SVJ vzniklé do 31.12.2013 tak NEMUSÍ měnit název

Sbírka zákonů č.460/2016 čátka 185 čl. II Přechodná ustanovení odst.6