Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojiťovny spustily portál k zasílání hlášení a dalším činnostem. Upřednostňují jeho používání před zasíláním emailů.

Najdete jej na této adrese