Něco o nás

Vážení klienti,
předsedové, předsedkyně společenství, výborů a členové výborů.

Chtěl bych vám představit naši firmu, Správy domů s.r.o. Naše firma vznikla 31.07.2013, kdy syn zahájil podnikání v oblasti správy domů, ale i jiných činnostech. Od samého počátku jsem stál při něm a pomáhal mu s podnikáním. Důvodem jsou mé znalosti z oblasti Společenství vlastníků, protože sám vykonávám funkci předsedy společenství od 30. června 2003, i když zápis do rejstříku u Krajského soudu v Plzni byl proveden později. V tehndejší době vznikala společenství jako "houby po dešti" a mnoho termínů nebylo dodrženo, nebyly zkušenosti, nebylo v tomto směru nic, čeho by se dalo chytit.

Protože nastala situace, kdy bylo věci třeba řešit pružněji, nestačilo rozhodování jednoho človíčka, založili jsme ke dni 12. dubna 2018 Společnost s ručením omezeným , kde jsme oba jednatelé s právem jednat samostatně a to nám umožňuje pružnější jednání. Vzájemně se informujeme o probíhajících jednáních, činnostech a dalších věcech. Rozhodujeme společně, neděláme v důležitých věcech samostatná rozhodnutí, protože každý člověk může chybovat a je lepší se poradit. Neděláme žádné vzájemné porady, tuto oblast již z dřívější doby moc neuznávám. Při dněšní techické vyspělosti jsou i zbytečné a popravdě řečeno - je to ztráta času. A protože do našeho týmu patří i další človíček velmi důležitý - účetní - radíme se i s ní v oblatech financí a účetnictví. Proto mohu říci, že nejsme žádní začátečníci, ale zejména u mne mohu říci, že jsem zkušený v oblasti SVJ. Ctím zásadu - není třeba znát všechny předpisy zpaměti, ale je potřeba vědět, kde je najdu a orientovat se v nich. Vše v tomto směru máme zajištěno. Myslím si, že i naši poradci  jsou zkušení lidé, kteří ví, co dělají.

Další plus, které máme je, že dělám předsedu společenství ve čtyřech SVJ. Je to maximum, které se dá zvládnout. Pokud si jich někdo vezme více, nemůže práci odvádět pořádně. Takže - chcete li někoho, kdo vám bude dělat předsedu společenství nebo předsedu výboru, tak u nás budete muset trošku počkat. Jedno SVJ opustíme do srpna 2018 a předáme jej funkční, bezproblémové tak, jak má fungovat. Ostatní bude již na těch, kteří jej převezmou. 

V posledmím vykonávám funkci předsedy výboru od roku 2016, na základě poptávky SVJ. Všude se snažím dělat práci poctivě, odborně a s péčí řádného hospodáře. Zázračnost této práce spočívá v tom, že ji mám rád, dokážeme se s členy výboru domluvit, ctíme jeden druhého a pomáháme si. Mohu říci, že pokud někdo dělá tuto funkci jen proto, že ji nechce dělat nikdo jiný a on "musí", tak to je největší problém, který existuje. Dalo by se psát hodně a hodně dlouho, což není cílem. Pokud budete potřebovat poradit, pomoci, konzultovat je to možné i pro SVJ, která nespravujeme - samozřejmě za mírný poplatek dohodou) na fakturu. Rádi si s vámi popovídáme i u vás v domě, abyste byli na "své půdě", kde jste otevřenější.

Těšíme se na vás.