Vypovězení smlouvy - neoprávněné požadavky správců

Vážení předsedové a vlastníci,

dnešního dne jsem se dozvěděl, že někteří pověření správci při ukončení smluvních vztahů vyžadují od statutárních orgánů kopii jednání shromáždění a odsouhlasení změny správce na shromáždění vlastníků. Tento požadavek oddůvodňují ustanovením § 1208 zákona 89/212 Sb. - občanský zákoník. Tento požadavek je nad rámec ukončování smluvního vztahu a navíc je jako zavádějící uvádění ustanovení občanského zákoníku. Počítají s tím, že pokud uvedou tento zavádějící údaj, statutární orgán se zalekne a vše doloží podle požadavku, nebo od záměru ustoupí.

Proč je toto nad rámec při ukončení smluvního vztahu?

Jako prvním důvodem je, že uzavírání smluv je v kompetenci shromáždění vlastníků podle schválených stanov, nikoliv podle uvedených zákonů. Zpravidla je ve stanovách uvedeno jak a jakým poměrem hlasů se smlouvy schvalují, nebo ukončují.

Jako druhý důvod je, že společenství vlastníků zastupuje statutární orgán, navenek zpravidla předseda výboru, případně jím písemně pověřená osoba a nebo Pověřený vlastník - nově předseda (podle citovaného zákona). Tito funkcionáři mají právo podepisovat  smluvní ujednání včetně ukončení smluvního vztahu a zodpovídají za naplnění usnesení shromáždění. Jestliže je někde stanoveno, že jednají navenek (případně jinak definováno ve stanovách SVJ) tak pro kohokoliv, včetně pověřených správců je toto jednoznačně závazné. Na doplnění uvedených listin mají pávo státní orgány a organizace, místní správa a samospráva na vyžádání. Zpravidla i těmto orgánům stačí podpisy odpovědných osob tak, jak je uvedeno výše.

Nikde není v zákonném ustanovení, že se musí dokládat jakékoliv doklady o jednání shormáždění a schválení změn. Je to jen jeden důvod - zdržovat ukončení smlouvy.

Proto nebuďte ovce, neplňte nesmyslné požadavky.

 1.12.2014


© 2014 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved Správa domů Lukáš Kupec, Cheb