Dodatek ke smlouvě

Tak jsem si myslel, že období "SMlouva o správě domu" skončilo a vše se řídí "Příkazní smlouvou". Tak nějak mi vyvstalo na paměti "jeden myslel a ten druhý se z toho.....". Bohužel, je to tak i v současné době. Mnoho pověřených správců předělalo mandátní smlouvy na smlouvy o správě domu. Lidičky, neblbněte, vždyť Vy si myslíte, že máte správu zajištěnou a to, co řeknete musí být provedeno. Myslíte si, že pověřený správce zodpovídá mimo Vás. Navíc v některých smlouvá je doslova uvedeno,, že "správce na sebe přebírá odpovědnost za statutární orgán..... To už je na mne trošku moc. Měli byste si být vědomi toho, že odpovědnost za vedení a řízení společenství vlastníků je na statutárním orgánu a to, i v případě, že správu dělá pověřený správce. 

Je třeba si trochu srovnat pojmy s dojmy. Už jsem v nějakém článku na webu uváděl, že:

SPRÁVCE - je statutární orgán - VŽDY, za všech okolností. Jestliže někdo řekne - běž si upřasnit (např počty osob) ke správci, má se jít správně za určeným členem statutárního orgánu. To druhé se má správně nazývat POVĚŘENÝ SPRÁVCE - ten pouze plní úkoly a činnosti správce na základě uzavřené smlouvy. 

Příkazní smlouva PŘIKAZUJE a pověřený správce se od ní nesmí odchýlit, pokud to ve smlouvě není uvedeno. 

Mnoho společenství stále neprovedlo změnu smluv a obchodní zákoník již není platný. Takže, pokud nemáte slouvu změněnu a v té Vaší jsou citovány neplatné odkazy a obchodní zákoník, tak máte v ruce cátr papíru, který vám není opravdu k ničemu. Je až zarážející, že statutární orgány toto neřeší ale měli by v každém případě!!!


© 2016 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved Správa domů Lukáš Kupec, Cheb