Nabídka služeb SVJ

Další nabízené služby 

Vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek za vlastníky - máme velmi dobré zkušenosti ve vymáhání. Úspěšnost až 90%. Zajistíme podklady, jednáme Vaším jménem na základě plné moci s právním zástupcem. Máme zkušenosti podle nového ustanovení zákona, kdy exekutor uvědomí SVJ o exekuci.  Není zde na co čekat, lhůty jsou poměrně krátké ( i když se zdají být dostatečné). V případě nutnosti zpracujeme podklady velmi rychle a tak, jak jsou potřeba. Úspěšnost? - velmi dobrá.

Zastoupíme vás při jednání s právním zástupcem, při zpracování nutných dokladů. O všem vás informujeme a u většiny záležitostí s vámi danou problematiku probereme, vysvětlíme a konzultujeme. Je to přesně podle našeho motta - "Náš zákazník, náš pán" - šetříme vám váš čas.

V posledním období cca 1 roku se množí dlužníci, kteří jednak neřeší, že mají problém v placení předpisu, neřeší ani případnou možnost uzavření splátkového kalendáře a věří, že věc se nějak vyřeší. Částky se musí vymáhat od prvopočátku, protože pokud překročí 10 000 je malá pravděpodobnost vymožení částky. Proto reagujeme již při první neuhrazené částce. Systém v tomto směru zde neuvádíme záměrně vzhledem ke konkurenci, která je dnes veliká. 

Vymáhání pohledávek za vlastníky - máme velmi dobré zkušenosti ve vymáhání. Úspěšnost až 90%. Zajistíme podklady, jednáme Vaším jménem na základě plné moci s právním zástupcem. Máme zkušenosti podle nového ustanovení zákona, kdy exekutor uvědomí SVJ o exekuci.  Není zde na co čekat, lhůty jsou poměrně krátké ( i když se zdají být dostatečné). V případě nutnosti zpracujeme podklady velmi rychle a tak, jak jsou potřeba. Úspěšnost? - velmi dobrá.

Zastoupíme vás při jednání s právním zástupcem, při zpracování nutných dokladů. O všem vás informujeme a u většiny záležitostí s vámi danou problematiku probereme, vysvětlíme a konzultujeme. Je to přesně podle našeho motta - "Náš zákazník, náš pán" - šetříme vám váš čas

V případě zájmu nás kontaktujte, některé beznadějné případy jsme pomohli vyřešit (není to ale na 100%. 

Kdysi, když jsem měl vyřešit jeden z mnoha problémů, nechtělo se mi do toho, protože od počátku jsem měl za to, že je neřešitelný. Tehdy dvacnáctileý syn mi řekl:

Už jsi to zkusil? Ne? Když to nezkusíš, nemůžeš říci, že to nejde...

A měl pravdu, za mnoha věcmi se musí jít důsledně krok po krůčku. A my se jen tak nevzdáváme. 

Poradenství pro společenství vlastníků

zahrnuje poradenskou službu v oblasti běžných činností společenství, postupů při vymáhání pohledávek, uzvírání smluv, provádění výběrového řízení a dalších

Pomoc 

při změně základních dokumentů společenství, zpracování změny stanov a základních dokumentů podle nově platných předpisů (platí od 1. 1.2014) jejich přípravu pro jednání shromáždění a provedení změn u resjtříkového soudu. Změny se dotýkají všech společenství.

Zastávání funkce 

předsedy společenství u společenství, kde je problematické obsazení funkce výboru případně předsedy společenství, případně na základě rozhodnutíé shromáždění.

Transparentní 

a veřejné vedení zápisů, dokumentů a veškeré činnosti společenství

Pojištění 

společenství, zabezpečíme provedení analýzy rizik a stanovení optimálního pojištění

Opravy, rekonstrukce

zajištění správného postupu při opravách vypsáním výběrového řízení a výběrem dodavatele

Zajištění služeb

v případě havárie plynu, vody, elektřiny – spojené se správou domu a s činností společenství

Vymáhání dluhů a řešení problémů vlastníků a nájemníků

v rámci platných předpisů zákonou cestou.Pokud se dluhy nevymáhají již od malých částek, snižuje se tak úspěšnost vymáhání dluhu. V takovém případě se může stát, že dluh nebude vymahatelný od vlastníka, ale nakonec bude vymáhán od statutárního orgánu. Statutární orgán je totiž odpovědný za správu cizího majetku a i tak může být posuzováno vymáhání dluhu.

Kontakt: 724 180 492

Vaše starosti nechte na nás, vše vám připravíme


© 2013 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved Správa domů Lukáš Kupec, Cheb