Poradenství pro společenství vlastníků

zahrnuje poradenskou službu v oblasti běžných činností společenství, postupů při vymáhání pohledávek, uzvírání smluv, provádění výběrového řízení a dalších

Pomoc 

při změně základních dokumentů společenství, zpracování změny stanov a základních dokumentů podle nově platných předpisů  a jejich přípravu pro jednání shromáždění, provedení změn u resjtříkového soudu. 

Zastávání funkce 

předsedy společenství u společenství, kde je problematické obsazení funkce výboru případně předsedy společenství, případně na základě rozhodnutíé shromáždění.

Transparentní 

a veřejné vedení zápisů, dokumentů a veškeré činnosti společenství

Opravy, rekonstrukce

zajištění správného postupu při opravách vypsáním výběrového řízení a výběrem dodavatele, dohled nad prováděnými pracemi

Zajištění služeb

v případě havárie plynu, vody, elektřiny – spojené se správou domu a s činností společenství

Vymáhání dluhů a řešení problémů vlastníků

v rámci platných předpisů zákonou cestou.Pokud se dluhy nevymáhají již od malých částek, snižuje se tak úspěšnost vymáhání dluhu. V takovém případě se může stát, že dluh nebude vymahatelný od vlastníka, ale nakonec bude vymáhán od statutárního orgánu. Statutární orgán je totiž odpovědný za správu cizího majetku a i tak může být posuzováno vymáhání dluhu.

Vaše starosti nechte na nás, vše vám připravíme