Správa domů a bytů - úvodní informace

CHEB - mimořádná deratizace říjen 2019 týká se i SVJ

Informace o zpracování údajů přistupujícího uživatele 

 Naše MOTTO 

"Náš zákazník, náš pán" 


Co poskytujeme


  • naše zkušenosti se srávou domů, bytů a nemovitostí, velmi dobrou znalost zákonů a předpisů, souvisejících s vlastnictvím, zejména Společenstvím vlastníků
  • pružnou reakci na požadavky statutárních orgánů
  • poradenství statutárním orgánům - u domů v naší správě zdarma, u domů mimo naši správu za úplatu na základě objednávky,
  • vedení podvojného účetnictví,
  • evidence plateb vlastníků
  • vyúčtování služeb podle platných předpisů
  • zpracování plateb SIPO na základě požadavku společenství na jeho náklad (bez dalších poplatků správci),
  • pravidelné dohodnuté informace o hospodaření domu a jeho stavu k určitému termínu, případně na vyžádání,
  • pravidelné informace o nedoplatcích vlastníků,
  • návrh změny výše platby vlastníků po provedeném vyúčtování služeb tak, by nevznikaly nedoplatky,
  • Provedení výberu pojištění domu tak, aby pokrýval skutečné potřeby, předložení návrhu statutárnímu orgánu,
  • hlídání termínů revizí a kontrol, jejich zajištění a odstranění zjištěných závad,
  • účast na shromáždění vlastníků, pokud je volný termín
  • v případě pronájmu společných částí - rozpočítání rozdělení příjmů mezi vlastníky podle podílů, vystavení potvrzení ke zdanění příjmu
  • provádění výběrových řízení k provedení prací a větších prav, předložení zdůvodněného návrhu na případného vítěze výběru
  • provedení výběru pojištění domu tak, aby pokrýval skutečné potřeby nemovitosti, předložení návrhu na případného vítěze výběru
  • vyhodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok a příprava návrhu rozpočtu na rok následující
  • uzavírání a změny smluv s dodavateli, zpracování návrhu na základě požadavku na jiného dodavatele
  • dohled nad činností externích firem
  • hlídání funkčního období statutárnío orgánu, po jeho znovuzvolení zpracovnání dokumentace pro založení do rejstříku u místně příslušného Krajského soudu
  • zpracování různých rozborů a dokumentů společenství na vyžádání
  • vypracování návrhů smluv k provedení prací podle požadavku
  • zabezpečení uložení účetních uzávěrekdo rejstříku společenství v zákonné lhůtě,
  • vymáhání pohledávek za vlastníky - máme velmi dobré zkušenosti ve vymáhání. Úspěšnost až 90%. Zajistíme podklady, jednáme Vaším jménem na základě plné moci s právním zástupcem. Máme zkušenosti podle nového ustanovení zákona, kdy exekutor uvědomí SVJ o exekuci.  Není zde na co čekat, lhůty jsou poměrně krátké ( i když se zdají být dostatečné). V případě nutnosti zpracujeme podklady velmi rychle a tak, jak jsou potřeba. Úspěšnost? - velmi dobrá.
  • Zastoupíme vás při jednání s právním zástupcem, při zpracování nutných dokladů. O všem vás informujeme a u většiny záležitostí s vámi danou problematiku probereme, vysvětlíme a konzultujeme. Je to přesně podle našeho motta - "Náš zákazník, náš pán" - šetříme vám váš čas.
  • soupis smluv s dodavateli,případně organizacemi provádějícími práce dle smluv
  • a další zde neuvedené činnosti podle požadavku

případně další dohodnuté činnosti.

Máte zájem o vzdálenou správu? 

Napište nebo zavolejte nám, umíme činnost provádět i vzdáleně. 

Při uzavírání příkazní smlouvy o správě domu budou vzájemně upřesněny položky v ceně správy a položky, které jsou hrazeny zvlášť. Výše uvedené, co je a není hrazeno, se může změnit dohodou. A naše další služby? Najdete zde. Je to jako s oním "za zeptání nic nedáš....""

Nenašli jste svou odpověď na našem webu? Zavolejte nebo nám napište, můžeme vzájemnou spolupráci upřesnit a doladit k Vaší spokojenosti.

Kontakt: viz informace o firmě

SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Spravy-domu-s-r-o-      

Zákony pro lidi