Správa domů a bytů - úvodní informace

Informace o zpracování údajů přistupujícího uživatele 

Vodné a stočné CHEVAK Cheb 2018

Naše MOTTO 
"Náš zákazník, náš pán"

Naše nabídka při při uzavření
Příkazní smlouvy o správě domu:


 

 • naše zkušenosti se srávou domů, bytů a nemovitostí, velmi dobrou znalost zákonů a předpisů, souvisejících s vlastnictvím, zejména Společenstvím vlastníků
 • pružnou reakci na požadavky statutárních orgánů
 • poradenství statutárním orgánům - u domů v naší správě zdarma, u domů mimo naši správu za úplatu na základě objednávky,
 • vedení podvojného účetnictví,
 • evidence plateb vlastníků
 • vyúčtování služeb podle platných předpisů
 • zpracování plateb SIPO na základě požadavku společenství na jeho náklad (bez dalších poplatků správci),
 • pravidelné dohodnuté informace o hospodaření domu a jeho stavu k určitému termínu, případně na vyžádání,
 • pravidelné informace o nedoplatcích vlastníků,
 • návrh změny výše platby vlastníků po provedeném vyúčtování služeb tak, by nevznikaly nedoplatky,
 • Provedení výberu pojištění domu tak, aby pokrýval skutečné potřeby, předložení návrhu statutárnímu orgánu,
 • hlídání termínů revizí a kontrol, jejich zajištění a odstranění zjištěných závad,
 • účast na shromáždění vlastníků, pokud je volný termín
 • v případě pronájmu společných částí - rozpočítání rozdělení příjmů mezi vlastníky podle podílů, vystavení potvrzení ke zdanění příjmu
 • provádění výběrových řízení k provedení prací a větších prav, předložení zdůvodněného návrhu na případného vítěze výběru
 • provedení výběru pojištění domu tak, aby pokrýval skutečné potřeby nemovitosti, předložení návrhu na případného vítěze výběru
 • vyhodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok a příprava návrhu rozpočtu na rok následující
 • uzavírání a změny smluv s dodavateli, zpracování návrhu na základě požadavku na jiného dodavatele
 • dohled nad činností externích firem
 • hlídání funkčního období statutárnío orgánu, po jeho znovuzvolení zpracovnání dokumentace pro založení do rejstříku u místně příslušného Krajského soudu
 • zpracování různých rozborů a dokumentů společenství na vyžádání
 • vypracování návrhů smluv k provedení prací podle požadavku
 • zpracování mezd (odměn) včetně odvodů a pravidelné odesílání výkazů na ZP, CSSZ, FÚ včetně ročních hlášení,
 • zabezpečení uložení účetních uzávěrekdo rejstříku společenství v zákonné lhůtě,
 • vymáhání pohledávek za vlastníky - dle skutečných nákladů 
 • zpracování mzdové agendy (odměn) 
 • soupis smluv s dodavateli,případně organizacemi provádějícími práce dle smluv
 • a další zde neuvedené činnosti podle požadavku

případně další dohodnuté činnosti.

Při uzavírání příkazní smlouvy o správě domu budou vzájemně upřesněny položky v ceně správy a položky, které jsou hrazeny zvlášť. Výše uvedené, co je a není hrazeno, se může změnit dohodou. A naše další služby? Najdete zde. Je to jako s oním "za zeptání nic nedáš....""

Nenašli jste svou odpověď na našem webu? Zavolejte nebo nám napište, můžeme vzájemnou spolupráci upřesnit a doladit k Vaší spokojenosti.

Kontakt:
Email: spravce@spravydomu.cz
Telefon: 724 180 492
Tímto formulářem:

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a třináct 
Zpráva:

Lukáš a Jindřich Kupcovi

SEO webu sledují SEO nástroje.cz

 
2016   2017

Hodnocení