Změna správce domu

Co je třeba při změně správce.

Pokud nejste spokojeni s dosavadním správcem, je možné jej změnit a my Vám v tom pomůžeme.Je potřeba splnit několik věcí:

Jestliže statutární orgán dospěje k závěru, že by bylo dobré vyměnit správce obraťte se na nás a my Vám pomůžeme s:

  • svoláním shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
  • výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta)
  • uzavřením příkazní smlouvy na novou správu domu která je propracovaná a jak říkáme od začátku je transparentní i s tím, kdo za co zodpovídá. Smlouva se vám bude určitě líbit. Nezasíláme ji ani emailem, ani poštou - návrh smlouvy předáváme zásadně osobně i s vysvětlením. Z otho důvodu je potřeba, abyste si udělali čas na její projednání, případně dopracování změn, které je možné provést. Smlouva nemusí být pro všechny stejná pro ulehčení naší práce, ale je přizpůsobena (pokud je to možné v souladu s platnými předpisy) požadavkům zákazníka.

 A co uděláme za Vás ?

  • na základě plné moci společenství  zařídíme k předání dokumentů SVJ od původního správce nemovitosti v termínech potřebných pro plynulý přechod domu.
  • Seznam dokumentů pro přechod na novou správu domu 
  • oznámíme všem dodavatelům se kterými má společenství vlastníků smluvní vztah změnu správce domu a korespondenční adresy
  • oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty
  • seznámíme všechny vlastníky s ustanovením smlouvy o správě a budou - li požadovat vysvětlení vysvětlíme i mimo shromáždění na dohodnutý termín

Co od nás můžete čekat ?

  • poctivou práci, otevřenost a korektní jednání 
  • řádné plnění smluvních ujednání

Náš cíl? Vaše spokojenost.

 


© 2013 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved Správa domů Lukáš Kupec, Cheb