Vodoměry a měření tepla

V posledním období se mnoho hovoří o měření tepla, teplé a studené vody. Mnoho firem se předhání, kdo dává lepší a kdo horší systémy měření. Podle zákona 318/2012 musí být povinně nainstalovány měřiče tepla. Citace dané části zákona:

"Podle §7, odst (4), a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy."

Konec citace.

Podle tohoto zákona je povinností měření namontovat. Od roku 2017 bude s největší pravděpodobností povinnost mít dálkově odečitatelné měření tepla. To samé čeká i vodoměry. Navíc současné předpisy pro rozúčtování tepla budou změněny. Vyhláška, kterou se měly provést změny Ministerstvo průmyslu a obchodu na poslední chvíli stáhlo. To ale neznamená, že ke změně nedojde.

Vlastníci, připravte se na změny během tří let. Bude povinností provést montáže měření dodávky tepla a vodoměrů, včetně termostatických ventilů.

Již dnes nabízí různí dodavatelé dálkově odečitatelné systémy. Ne všechny ale budou splňovat podmínky, které budou stanoveny pro tuto činnost. Ministerstvo sice řeklo některým výrobcům, jaké přístroje podmínky splňují, ale zatím toto není potvrzeno písemně. Proto vřele doporučuji, abyste věci neuspěchali, abyste nemuseli ve finále měnit měřidla znovu. To by se mohlo pěkně prodražit.

Odkaz na zákon 318/2012