Poradenství společenství vlastníků

    Pomůžeme vám - poradíme v záležitostech
společenství vlastníků

     V současné době dochází k podstatným a ne malým změnám u společenství vlastníků. Tyto změny se týkají veškeré dokumentace společenství vlastníků, zejména pak

- stanov

- rozúčtování záloh

- domovních řádů

Změny jsou v souvislosti s vydáním Nového občanského zákoníku, Zákona o rozúčtování služeb a dalších předpisů, které se týkají společenství vlastníků.

     Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s vedením společenství již od roku 2003 a vedeme tři společenství vlastníků víme, čeho se změny týkají a kde se musí udělat úpravy. Máme přístup k právní poradenské službě, zákonům a předpisům a proto můžeme pro vás a ve váš prospěch všechny tyto znalosti a předpisy použít. Touto nabízenou poradenskou službou ušetříte poměrně velikou částku, ktero byste museli vydat za právní služby. Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je v menu stránek, případně lze cenu stanovit dohodou.

     Na závěr můžeme říci, že změny jsou podstatné a pokud se neprovedou do počátku roku 2014 tak ta ustanovení dokumetů kterých se týkají a která budou v rozporu s uvedenými zákony a předpisy pozbývají dnem 1. 1.2014 platnosti. Času tedy moc není.

 


© 2013 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved
Správy domů s.r.o