Nenechte se oblbnout

Obdrželi jsme email, kde je přílohou dopis, obsahující (výňatek):

Věc: oznámení o vyjednání nižších cen energií pro členy SBD


"Vážení obyvatelé domu, oznamujeme Vám, že dle zákona č. 89/2012 Sb., který vešel
v účinnost 1. ledna 2014, jsme dle §159 odst. 1 povinni plnit funkci řádného hospodáře. Dle našeho
výkladu z tohoto zákona vyplývá naše povinnost zajistit co nejvhodnější podmínky našich dodávek
a vyhledávat další úsporná opatření"..............

Dopis je napsán tak, že pokud je člověk neznalý se zalekne (napsáno dost sugestivně). 

Péče řádného hospodáře nestojí na povinnnosti vyhledávat, ale plnit. Samozřejmě, pokud se shromáždění vlastníků, případně jiný kolektivní orgán rozhodne, že by chtěl snížit cenu, tak to statutární orgán musí respektovat a naplnit. V otmto případě se opravdu musí chovat jako řádný hospodář i když nikde není psáno, že vybere zrovna to nejlepší, případně se připojí k někomu, a ten udělá to samé. Dobře je popsána "péče řádného hospodáře" na webu epravo.cz zde. Naopak, pokud pověří statutární orgán někoho jiného výběrem právě např. u energií tak zodpovídá za výběr a výsedek dodávek od toho, koho vybral. 

Nejlée je provádět výběr takovýchto nabídek výběrovým řízením. 


© 2013 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved Správa domů Lukáš Kupec, Cheb