Veřejný rejstřík

U veřejnéhp rejstříku došlo od 1. 1.2014 k podstatným změnám. Dochází i ke změně způsobu zápisu. Vše dostupné je uvedeno na těchto stránkách. Kde jsou uvedeny zákony, vyhlášky či jiné předpisy je vždy proveden proklik (odkaz) na citovaný předpis, kde si najdete příslušné ustanovení. Není naším cílem přepisovat plná znění ve všech případech. Pokud využijeme jen část předpisu, bude toto označeno v textu. V případě dotazů budou tyto zde zveřejňovány včetně odpovědí. Nebudou zveřejňovány kontaktní údaje ani  dotazujících.

Informace první

V souladu s § 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. je povinnost podat návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pro právní formy, které nejsou upraveny v § 2 vyhlášky č. 323/2013 Sb., povinnost podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku prostřednictvím inteligentního formuláře neplatí, stejně jako pro ostatní typy podání (např. opravné prostředky, dotazy, upozornění na nesoulad se zapsaným stavem atd.) u všech právních forem. SVJ zde uvedená jsou, proto pro ně platí provádět změny uvedeným způsobem.

Informace druhá

Poplatky za zápis a provedení změny, zde nastala změna. Za provedení zápisu změn se hradí 2 000 Kč. Při legislativním procesu došlo s největší pravděpodobností k tomu, že nebyly do výsledné verze zákona zaneseny změnové připomínky, kde mzi tím byla i připomínka ohledně osvobození od plateb u neziskových organizací. Bohužel, zatím v současné době se za změny a prvotní zápis (u vznikajících SVJ) platí. Za nový zpis by to mělo být 1 nebo 6 000 kč.

Informace třetí

Před provedením změny nebo zápisu si udělejte dotaz na místně příslušní Veřejný rejstřík Krajského soudu co a jak máte doložit. V ČR to není (jako vždy) všude stejné a požadují se rozdílné dokumenty při podání.

Nezapomeňte na úřední ověření podpisů a dokumentů na listinách. Při vzniku SVJ a změně stanov jako veřejné listiny musí být přítomen notář(ka) k osvědčení přítomnosti a způsobu hlasování. Bez notářského zápisu Vám nikdo změnu stanove neprovede. Každou změnu kterou u stanov provádíte dodejte na rejstřík jednak v bodech, které se mění (seznam změn) a rovněž úplné znění stanov po provedené změně (součást notářského zápisu). 

A jak jsem již psal v jiném článku (statutární orgán NOZ) - pokud měníte stanovy, dejte si na nich záležet aby to za něco stálo a nemuseli jste je měnit každou chvilku z toho důvodu, že jste tam nedali všechno. Jak je v naší nabídce, můžeme vám stanovy zpracovat po vzájemné dohodě. Nejsou žádné univerzální ale pro každé SVJ individuální na základě požadavku. Již jsme jich několik dělali, klienti z daných SVJ jsou spokojeni.

Informace čtvrtá

Odkazy (vyskakovací okna, povolte v prohlížeči):

Adresy na rejstříkové soudy ČR

Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku

Inteligentní formulář pro elektronické podání

Formulář pro podání s využitím elektronického podpisu

Příprava formulářů - nejčastější dotazy

Technická podpora inteligentních formulářů je zde

Ochrana osobních údajů a rejstřík zde

Případné dotazy na jindrich.kupec@spravydomu.cz nebo níže uvedeným formulářem.

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedmnáct a patnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

 

 
© 2013 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved Správa domů Lukáš Kupec, Cheb